Kullanım Sıcak Suyu Eşanjörlerinde

ALT KATEGORİLER

Plakalı Eşanjör, Aralarında sıcaklık farkı bulunan iki farklı akışkan arasında ısı transferi yapma prensibine göre çalışan cihazlardır.

EŞANJÖR SERVİS

MIT plakalı eşanjörlerini imal etmenin yanı sıra bütün marka ve model Eşanjörler için servis hizmeti de sağlamaktadır.

Profesyonel Servis Hizmetinin içeriği ihtiyaca göre belirlenip uygulanarak sisteminizin ilk günkü performansına ulaşması sağlanır.

LEHİMLİ EŞANJÖRLER

MIT Lehimli Isı Eşanjörleri, soğutma ünitelerinde evaporatör, konderser olarak, ısıtma uygulamalarında ani ısıtıcı olarak ve spesifik uygulamalarda kullanılır.

Problem ve Çözümleri / Kullanım Sıcak Suyu Eşanjörlerinde

I- Problem ve Çözümü:

"Eşanjörden yeterli sıcak su alamıyorum veya hiç sıcak su alamıyorum."

- Eşanjörünüzün bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
- Kazan veya buhar kazanı tarafından eşanjöre sıcak su veya buhar gittiğinden emin olunuz.
- Sıcak su tarafı kapalı devre çalıştığı için hava sıkışması olabilir, sistemde en üst noktada hava atıcı sisteminiz olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.
- Eşanjörü besleyen sıcak su boru hattınız bir kolektörden besleniyor ise kolektördeki diğer gidiş vanalarını kapatınız ve sıcak suyu eşanjöre yönlendiriniz.
- Eşanjör sıcak su besleme hattınız üzerinde 3 yollu veya 3 yollu oransal vana varsa vanaların sıcak suyu eşanjöre yönlendirdiğinden emin olunuz.
- Pompalarınızın çalışır durumda olduğundan ve yeterli debiyi sağladığından emin olunuz.
- Resirkülasyon hattı bulunmayan sistemlerde sıcak suyun geç geleceğini unutmayınız.
- Resirkülasyon hattı olan sistemlerde şebeke suyu bağlantısının hatta geri tepme yapmaması için çekvalf kullanıldığından emin olunuz.
- Akümülasyon tanklı sistemlerde tank ile eşanjör arasında sirkülasyon hattı olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

II- Problem ve Çözümü:

"Eşanjör dışına su sızdırıyor."

- Eşanjörünüzün iki dış gövdesi arasındaki mesafenin ön etiketindeki maksimum sıkma ölçüsünden daha fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer fark varsa iki gövde arasındaki mesafeyi minimum sıkma ölçüsüne getiriniz.
- Servis departmanımızla irtibata geçiniz.

III- Problem ve Çözümü:

"Eşanjör ilk takıldığı zamandaki kadar performanslı çalışmıyor."

- Türkiye de bazı bölgelerde sular aşırı derecede kireçlidir. Bu sebeple zaman içinde eşanjörünüz içinde kireçlenme sebebiyle tıkanma meydana gelmiş olabilir. Eşanjörünüzün sökülüp kireçlenmesinin giderilmesi gerekmektedir.
- Tesisatınızdaki kirlenme sebebiyle eşanjörün içine tesisattan gelen pislik toplanmış ve tıkanmaya sebebiyet vermiş olabilir. Eşanjörünüzün sökülüp temizlenmesi gerekmektedir.
- Tesisatınızda bulunan pislik tutucu tıkanmış olabilir. Pislik tutucunun temiz olduğundan emin olunuz.
- Pompalarınızın kapasitesinde bir değişiklik olup olmadığını kontrol ettiriniz.

IV- Problem ve Çözümü:

"Eşanjörün içinden geçen iki akışkan birbirine karışıyor."

- Plakalarınızdan biri veya birkaçı delinmiş olabilir. Eşanjör içerisindeki akışkanların karışması contalar ile ilgili değildir.
- Eşanjörünüzün bütün giriş - çıkış vanalarını kapatınız.
- Servis departmanımızla irtibata geçiniz.İletişim Bilgileri

Isıtma-Soğutma Sanayi
DES San. Sitesi 117 Sk. C24 Blok
No:13 Dudullu / İSTANBUL
Tel.: +90 216 660 13 05
E-Posta: info@esanjor-tr.com

Plakalı Eşanjör Teknolojisi

"Plakalı Eşanjör pazarının yükselen değeri olan MIT Plakalı Isı Eşanjörleri asıl gücünü arkasında her zaman kendisini destekleyen tasarım ekibinden almaktadır. Bütün teknolojilerin sıradanlaştığı Plakalı Eşanjör pazarına hala yapılabilecek yeniliklerin olduğunu kanıtlayan Ekin Endüstriyel tasarım ekibi gün geçtikçe yeni çalışmalarla karşınızda olmaya devam edecektir. ."