Endüstri

ALT KATEGORİLER

Plakalı Eşanjör, Aralarında sıcaklık farkı bulunan iki farklı akışkan arasında ısı transferi yapma prensibine göre çalışan cihazlardır.

EŞANJÖR SERVİS

MIT plakalı eşanjörlerini imal etmenin yanı sıra bütün marka ve model Eşanjörler için servis hizmeti de sağlamaktadır.

Profesyonel Servis Hizmetinin içeriği ihtiyaca göre belirlenip uygulanarak sisteminizin ilk günkü performansına ulaşması sağlanır.

LEHİMLİ EŞANJÖRLER

MIT Lehimli Isı Eşanjörleri, soğutma ünitelerinde evaporatör, konderser olarak, ısıtma uygulamalarında ani ısıtıcı olarak ve spesifik uygulamalarda kullanılır.

Soğutma Grubu Devresi:

Günümüzde endüstriyel tesislerde soğutma ihtiyacının karşılanması için en yaygın kullanılan soğutma kaynağı soğutma kuleleridir. Açık ve kapalı olabilen bu kulelerin her iki çeşidinde de MIT Plakalı Eşanjör kullanılmaktadır. Açık kulelerde ortamdan bir miktar katı partikül suya karışacağı için bu partiküllerin bulunduğu su direk olarak soğutulacak sisteme gönderilemez. Soğutulacak sistem ile açık kule arasında MIT Plakalı Eşanjör kullanılarak iki sistem iki ayrı devre olarak birbirinden ayrılır ve MIT Plakalı Eşanjörler bütün riskleri kendi üzerine toplar. Zaman içinde oluşabilecek bir kirlenme durumunda sadece eşanjör temizlenerek sistemin tekrar aynı performansta çalışması sağlanır.Atık Isı Geri Kazanımı:

Sanayi tesislerinde çürük buhar, kumaş yıkamadan dönen sıcak su gibi boşa giden birçok ısı kaynağı vardır. Aynı zamanda tesis içerisinde kullanım sıcak suyu üretimi, ofis ısıtması gibi ısıya ihtiyaç duyan uygulamalar da vardır. Mevcut ısı kaynaklarını ısıya gereksinim duyan kısma iletmek için kullanacağınız MIT Plakalı Eşanjörü ile hem ısınızı boşa harcamamış olursunuz hem de ihtiyacınız olan ısı gereksinimi için ekstra maliyetten kurtulmuş olursunuz. Üretimde rekabetin gitgide arttığı günümüzde işletmeleri rahatlatacak en büyük faktör giderlerin düşürülmesidir. Giderler içinde en büyük kalemlerden olan enerji giderleri artık herkes için altın değerindedir ve boşa harcanması söz konusu olamaz. Kabaca bir hesapla ısı geri kazanımı için kullanılacak bir eşanjör artık 3-6 ay içerisinde kendisini amorti etmekte ve işletmeye kısa süre içinde artı değer katmaya başlamaktadır.

İletişim Bilgileri

Isıtma-Soğutma Sanayi
DES San. Sitesi 117 Sk. C24 Blok
No:13 Dudullu / İSTANBUL
Tel.: +90 216 660 13 05
E-Posta: info@esanjor-tr.com

Plakalı Eşanjör Teknolojisi

"Plakalı Eşanjör pazarının yükselen değeri olan MIT Plakalı Isı Eşanjörleri asıl gücünü arkasında her zaman kendisini destekleyen tasarım ekibinden almaktadır. Bütün teknolojilerin sıradanlaştığı Plakalı Eşanjör pazarına hala yapılabilecek yeniliklerin olduğunu kanıtlayan Ekin Endüstriyel tasarım ekibi gün geçtikçe yeni çalışmalarla karşınızda olmaya devam edecektir. ."